„FIBRESCO” Sp. z o.o.
91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74
tel. +48 42 637 74 24
e-mail: fibresco@wp.pl

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu: Krzysztof Chuderski +48 602 630 368
Wiceprezes Zarządu: Bartosz Maćkowski +48 600 815 111
NIP: PL 725-10-15-103, Regon: 471081686, Rejestr KRS: 0000170859
Konto: BANK ZACHODNI WBK S.A. XVII/O Łódź
nr 19 1500 1982 1219 8002 0863 0000
Kapitał zakładowy: PLN 100.000,00


Pokaż Fibresco. Import surowców, materiałów włókienniczych i technicznych na większej mapie